تثبیت مکالمه B1

– جمعه ها ساعت 14 تا 17:30
– شروع دوره : 13 تیر ماه
– مدت زمان دوره : 3 هفته
– شش جلسه 90 دقیقه ای

450,000 تومان

تثبیت مکالمه B2

– جمعه ها ساعت 14 تا 17:30
– شروع دوره : 13 تیر ماه
– مدت زمان دوره : 3 هفته
– شش جلسه 90 دقیقه ای

450,000 تومان

تثبیت مکالمه A2

– پنجشنبه ها ساعت 13 تا 16:30
– شروع دوره : 12 تیر ماه
– مدت زمان دوره : 3 هفته
– شش جلسه 90 دقیقه ای

450,000 تومان

دوره آنلاین جمع بندی A2

• روزهای فرد
• ۶ جلسه ۶۰ دقیقه ای
• برنامه درسی و پشتیبانی حل تمرین
• ساعت ۱۶ الی ۱۷
• شروع از ۱۱ خرداد
• مدرس : امید شجاع الدینی

200,000 تومان

دوره آنلاین جمع بندی B2

• روزهای پنجشنبه و جمعه
• ۶ جلسه ۶۰ دقیقه ای
• برنامه درسی و پشتیبانی حل تمرین
• ساعت ۱۴ الی ۱۵
• شروع از ۱۵ خرداد
• مدرس : امید شجاع الدینی

200,000 تومان

دوره آنلاین جمع بندی B1

• روزهای فرد
• ۶ جلسه ۶۰ دقیقه ای
• برنامه درسی و پشتیبانی حل تمرین
• ساعت ۱۶ الی ۱۷
• شروع از ۱۰ خرداد
• مدرس : امید شجاع الدینی

200,000 تومان