آزمون ÖSD A1 – تاریخ ۱۹ خرداد

لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در موسسه حضور داشته باشید. ساعت ۸ به بعد…