آزمون ÖSD A2 – تاریخ ۲۵ مرداد

برگزاری روز آزمون به ۲۵ مرداد تغییر پیدا کرده است
• لطفا قبل از ثبت نام، اطلاعات و شرایط آزمون را در ادامه با دقت مطالعه فرمایید. ثبت نام به منزله پذیرفتن قوانین آزمون میباشد.