آزمون ÖSD B1 – تاریخ ۲۲ مرداد

لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در موسسه حضور داشته باشید. ساعت ۸ به بعد…