آزمون ÖSD B2 – تاریخ ۱۶ ، ۱۷ و ۲۰ خرداد

لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در موسسه حضور داشته باشید. ساعت ۸ به بعد…