ثبت نام آزمون دیجیتال TestDaF – تاریخ ۲۲ شهریور

هزینه این آزمون معادل ۵ میلیون تومان علی الحساب میباشد.