دوره A1.2 زبان آلمانی

menschen a1.2

مهم ترین موضوعات ترم A1.2

فصل سیزدهم: Wir suchen das Hotel Maritim
شما در این فصل با آدرس دادن و آدرس پرسیدن به زبان آلمانی و همچنین حروف اضافه متغییر آشنا می شوید.
فصل چهاردهم: Wie findest du Ottos Haus
شما در این فصل با دایره لغات زندگی در خانه به زبان آلمانی و ضمایر ملکی آشنا می شوید.
فصل پانزدهم: In Giesing wohnt das Leben
شما در این فصل با زندگی در منطقه شهری به زبان آلمانی و ضمایر شخصی در حالت Dativ آشنا می شوید.
فصل شانزدهم: Wir haben hier ein Problem
شما در این فصل با دایره لغات هتل داری به زبان آلمانی و حروف اضافه زمانی آشنا می شوید
فصل هفدهم: Wer will Popstar werden
شما در این فصل با فعالیت در دوره جوانی به زبان آلمانی و فعل خواستن آشنا می شوید.
فصل هجدهم: Geben Sie ihm doch diesen Tee
شما در این فصل با بیماری ها و اعضای بدن به زبان آلمانی و همچنین افعال در حالت امری آشنا می شوید.
فصل نوزدهم: Der hatte doch keinen Bauch
شما در این فصل با ویژگی ها ی اشخاص به زبان آلمانی و افعال بودن و داشتن در حالت گذشته آشنا می شوید.
فصل بیستم: Komm sofort runter
شما در این فصل با فعالیت های روزمره به زبان آلمانی ، ادامه افعال امری و ضمایر شخصی در حالت Akkusativ آشنا می شوید.
فصل بیست و یکم: Bei Rot musst du stehen, bei Grün darfst du gehen
شما در این فصل با مقررات به زبان آلمانی و افعال اجازه دادن و مجبور بودن آشنا می شوید.
فصل بیست و دوم: Am besten sind seine Schuhe
شما در این فصل با لباس ها به زبان آلمانی و صفات برتر و عالی آشنا می شوید.
فصل بیست و سوم: Ins Wasser gefallen
شما در این فصل با آب و هوا به زبان آلمانی و نحوه بیان دلیل آشنا می شوید.
فصل بیست و چهارم: Ich würde am liebsten jeden Tag feiern
شما در این فصل با مناسبت های مختلف به زبان آلمانی، اعداد ترتیبی و بیان آرزو ها آشنا می شوید.

اشتباهات رایج زبان آموزان در A1.2

زبان آموزان در مقطع A1.2 باید تلاش کنند به جای یافتن عبارت های جدید و معادل فارسی، مباحث کار شده را به طور مرتب تکرار و استفاده کنند. همچنین تسلط بر حروف متغییر اضافه در این ترم حائز اهمیت است. زبان آموزان آلمانی باید به ترتیب استفاده صحیح از Dativ و Akkusativ در رابطه با افعال و حروف اضافه توجه داشته باشند.

نحوه صحیح دوره مباحث در منزل

زبان آموزان آلمانی باید اصل را بر پیروی از توصیه های اساتید دیوان قرار دهند. روش مناسب تکرار مطالب در منزل ابتدا مراجعه به کتاب درسی و دوره لغاتی که استاد توضیح داده است می باشد. در ادامه با بهره گیری از مثال های استاد و کتاب درسی گرامر را مرور کنید. در ادامه تمرین های کتاب کار و کپی های استاد را به ترتیبی که در کلاس تعیین شده در دستور کار قرار دهید و در نهایت لغاتی که در آخر هر فصل از کتاب کار آورده شده را دوره کنید. از استفاده از ماشین های ترجمه در پروسه یادگیری زبان آلمانی جدا بپرهیزید.

روش کار اساتید دیوان

اساتید دیوان با گذراندن نوین ترین دوره های تربیت معلم به تکنیک های پیشرفته آموزش زبان آلمانی تسلط دارند. در کلاس های دیوان صرفا به زبان آلمانی صحبت می شود و روش کار مبتنی بر کار گروهی و محاوره می باشد. زبان آموزان با قرار گرفتن در نقش های مختلف زندگی روزمره و انجام دیالوگ های متنوع با در دستور کار قرار دادن جملات پر کاربرد بسیار سریع در گفت و گو به زبان آلمانی مسلط می شوند.