آزمون ÖSD B2 – تاریخ ٢٠ الی ۲۲ تیر

لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در موسسه حضور داشته باشید. ساعت ۸ به بعد درب موسسه بسته خواهد شد…

آزمون ÖSD B1 – تاریخ ٢٣ تير

لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در موسسه حضور داشته باشید. ساعت ۸ به بعد درب موسسه بسته خواهد شد…
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷,۰۹۵,۰۰۰ تومان

آزمون ÖSD A1 – تاریخ ٢٤ تير

لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در موسسه حضور داشته باشید. ساعت ۸ به بعد درب موسسه بسته خواهد شد…
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

آزمون ÖSD B2 – تاریخ ۱۶ ، ۱۷ و ۲۰ خرداد

لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در موسسه حضور داشته باشید. ساعت ۸ به بعد درب موسسه بسته خواهد شد…

آزمون ÖSD B1 – تاریخ 18 خرداد

لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در موسسه حضور داشته باشید. ساعت ۸ به بعد درب موسسه بسته خواهد شد…
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷,۰۹۵,۰۰۰ تومان

آزمون ÖSD A1 – تاریخ ۱۹ خرداد

لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در موسسه حضور داشته باشید. ساعت ۸ به بعد درب موسسه بسته خواهد شد…
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

آمادگی آزمون ÖSD سطح B2 – مجازی در اينستاگرام

۵۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
این پکیج شامل ۲ جلسه ۹۰ دقیقه ای (به صورت فیلمهای Save شده در اینستاگرام) با تدریس استاد شجاع الدینی…
۵۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان