ثبت نام آزمون دیجیتال TestDaF – تاریخ ۱۹ آبان

هزینه این آزمون معادل ۵ میلیون تومان علی الحساب میباشد.

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ثبت نام آزمون دیجیتال TestDaF – تاریخ ۲۲ شهریور

هزینه این آزمون معادل ۵ میلیون تومان علی الحساب میباشد.

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام آزمون کاغذی TestDaF – تاریخ ۲۱ مهر

۵۰,۰۰۰ تومان

این پیش ثبت نام شما را در اولویت ثبت نام قرار خواهد داد. برای ثبت نام قطعی با شما تماس خواهیم گرفت
هزینه ی شرکت در آزمون تست داف ۱۴۵ یورو می باشد. مبلغ شهریه ی دریافتی در روز ثبت نام به صورت علی الحساب می باشد. معیار نهایی هزینه ی امتحان نرخ یوروی بازار آزاد در روز امتحان به علاوه ی کارمزد انتقال می باشد.

۵۰,۰۰۰ تومان