آموزش زبان آلمانی

زبان شناسان در کشور آلمان مدام در حال به روز رسانی روش های آموزش زبان آلمانی به عنوان زبان دوم هستند و اکنون شاهد فاصله گرفتن از روش سنتی که در آن استاد متکلم وحده بوده هستیم. اهمیت کار گروهی و فعال بودن زبان آموز در طول زمان کلاس بیشتر شده و باید تلاش شود خود زبان آموز با تمریناتی که اساتید از قبل تدارک دیده اند به نتایج گرامری دست پیدا کند.
بهره گیری درست از جلوه های بصری و بازی های آموزشی، رعایت مراحل آموزشی زبان آلمانی شامل مقدمه، ارائه مطلب، پر یادگیری و تمرین از اصول یک کلاس زبان آلمانی امروزی است.