ثبت نام

جهت مطلع شدن از جزییات و تاریخ شروع دوره ها میتوانید بر روی دوره مورد نظر خود کلیک کرده و بصورت آنلاین ثبت نام خود را انجام دهید. در صورت داشتن هر گونه مشکل و یا ابهام میتوانید با همکاران بخش ثبت نام موسسه تماس حاصل نمایید و یا از طریق واتس اپ با ما در تماس باشید

کلاس زبان آلمانی

دوره های در حال ثبت نام و موجود

دوره های حضوری

به علت منع تردد، کلاسهای عصر از ۱۶:۴۵ تا ۲۰ تشکیل میشود

A1.1
عصر روزهای فرد
روزهای کلاس
روزهای فرد
ساعت
۱۷ تا ۲۰:۳۰
شروع دوره
۱۰ اسفند
A1.2
عصر روزهای فرد
روزهای کلاس
روزهای فرد
ساعت
17 تا 20:30
شروع دوره
2 اردیبهشت
A2.1
صبح روزهای زوج
روزهای کلاس
روزهای زوج
ساعت
10 تا 13:30
شروع دوره
8 اردیبهشت
A2.1
عصر روزهای زوج
روزهای کلاس
روزهای زوج
ساعت
17 تا 20:30
شروع دوره
23 فروردین
A2.2
صبح روزهای زوج
روزهای کلاس
روزهای زوج
ساعت
۱۰ تا ۱۳:۳۰
شروع دوره
4 اردیبهشت
B1.1
صبح روزهای زوج
روزهای کلاس
روزهای زوج
ساعت
10 تا 13:30
شروع دوره
14 فروردین
B1.1
عصر روزهای زوج
روزهای کلاس
روزهای زوج
ساعت
17 تا 20:30
شروع دوره
14 فروردین
B1.1
عصر روزهای زوج
روزهای کلاس
روزهای زوج
ساعت
17 تا 20:30
شروع دوره
9 اردیبهشت
B1.2
عصر روزهای فرد
روزهای کلاس
روزهای فرد
ساعت
۱۷ تا ۲۰:۳۰
شروع دوره
23 فروردین
B2.1
عصر روزهای زوج
روزهای کلاس
روزهای زوج
ساعت
۱۷ تا ۲۰:۳۰
شروع دوره
21 فروردین
B2.1
آخر هفته ها
روزهای کلاس
پنجشنبه و جمعه
ساعت
16:30 تا 13
شروع دوره
19 فروردین
B2.4
عصر روزهای فرد
روزهای کلاس
روزهای فرد
ساعت
17 تا 20:30
شروع دوره
15 فروردین
C1.3
۱شنبه و ۳شنبه
روزهای کلاس
یکشنبه و سه شنبه
ساعت
۱۵ تا ۱۶:۳۰
شروع دوره
۳ اسفند