ثبت نام

جهت مطلع شدن از شهریه ی دوره ها و کارگاه ها می توانید به صورت تلفنی با همکاران ما در واحد ثبت نام ارتباط برقرار کنید و بنر های کارگاه ها ی ما در فضا های مجازی را پیگیری نمایید. همچنین می توانیدجهت ثبت درخواست ثبت نام در ترم اول کلاس های زبان آلمانی و یا ثبت در خواست تعیین سطح فرم زیر را تکمیل نمایید. عزیزانی که در خواست خود را در وبسایت ثبت می کنند نسبت به مراجعه کنندگان حضوری در اولویت ثبت نامی قرار خواهند گرفت.

کلاس زبان آلمانی

دوره های در حال ثبت نام و موجود