ثبت نام

جهت مطلع شدن از جزییات و تاریخ شروع دوره ها میتوانید بر روی دوره مورد نظر خود کلیک کرده و بصورت آنلاین ثبت نام خود را انجام دهید. در صورت داشتن هر گونه مشکل و یا ابهام میتوانید با همکاران بخش ثبت نام موسسه تماس حاصل نمایید و یا از طریق واتس اپ با ما در تماس باشید

دوره های حضوری در حال ثبت نام

کلاس زبان آلمانی

ثبت نام ترم اول

شروع یادگیری زبان آلمانی از ترم اول A1.1 بدون هیچ گونه پیشنیاز و آمادگی قبلی

A1.1 – عصر روزهای زوج – ترم خرداد

مهم ترین موضوعات ترم A1.1 فصل اول: 1. Hallo! Ich bin Nicole شما در این فصل با الفبای زبان آلمانی…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

A1.1 – عصر روزهای فرد – ترم خرداد

مهم ترین موضوعات ترم A1.1 فصل اول: 1. Hallo! Ich bin Nicole شما در این فصل با الفبای زبان آلمانی…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سایر دوره های ترمیک

A1.2 – عصر روزهای فرد – ترم اردیبهشت

مهم ترین موضوعات ترم A1.2 فصل اول: Mein Opa war auch schon Bäcker در این فصل با فعالیت در دوران…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

A2.2 – عصر روزهای زوج – ترم اردیبهشت

مهم ترین موضوعات ترم A2.2 فصل سیزدهم: Meine erste Deutschlehrerin شما در این فصل با یادگیری زبان دوم و پیوند…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

A2.2 – عصر روزهای فرد – ترم اردیبهشت

مهم ترین موضوعات ترم A2.2 فصل سیزدهم: Meine erste Deutschlehrerin شما در این فصل با یادگیری زبان دوم و پیوند…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

B1.1 – عصر روزهای زوج – ترم اردیبهشت

مهم ترین موضوعات ترم B1.1 فصل اول: Ihr seid einfach die Besten شما در این فصل با خصوصیات اخلاقی به…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

B1.2 – عصر روزهای زوج – ترم اردیبهشت

مهم ترین موضوعات ترم B1.2 فصل سیزدهم: Aus diesem Grund gab es ein Missverständnis شما در این فصل با خصوصیات…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

B1.2 – عصر روزهای فرد – ترم اردیبهشت

مهم ترین موضوعات ترم B1.2 فصل سیزدهم: Aus diesem Grund gab es ein Missverständnis شما در این فصل با خصوصیات…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

B2.2 – عصر روزهای فرد – ترم اردیبهشت

مهمترین موضوعات ترم B2.2 فصل چهارم: Nach der Schule دوران پس از مدرسه به زبان آلمانی و حروف ربط و…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

B2.4 – عصر روزهای زوج – ترم اردیبهشت

مهمترین موضوعات ترم B2.4 فصل دهم: Service خدمات و ارائه سرویس به زبان آلمانی و جایگزین های حالت مجهول فصل…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

C1.1 – عصر روزهای زوج – ترم اردیبهشت

مهم ترین موضوعات ترم C1.1 فصل اول: Modernes Leben شما در این فصل با زندگی مدرن به زبان آلمانی و…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان