ثبت نام

جهت مطلع شدن از جزییات و تاریخ شروع دوره ها میتوانید بر روی دوره مورد نظر خود کلیک کرده و بصورت آنلاین ثبت نام خود را انجام دهید. در صورت داشتن هر گونه مشکل و یا ابهام میتوانید با همکاران بخش ثبت نام موسسه تماس حاصل نمایید و یا از طریق واتس اپ با ما در تماس باشید

کلاس زبان آلمانی

دوره های حضوری در حال ثبت نام

A1.1 – عصر روزهای زوج – ترم شهریور

مهم ترین موضوعات ترم A1.1 فصل اول: 1. Hallo! Ich bin Nicole شما در این فصل با الفبای زبان آلمانی…
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

A1.1 – عصر روزهای فرد – ترم شهریور

مهم ترین موضوعات ترم A1.1 فصل اول: 1. Hallo! Ich bin Nicole شما در این فصل با الفبای زبان آلمانی…
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

A1.2 – عصر روزهای فرد – ترم شهریور

مهم ترین موضوعات ترم A1.2 فصل اول: Mein Opa war auch schon Bäcker در این فصل با فعالیت در دوران…
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

A2.1 – عصر روزهای زوج – ترم شهریور

مهم ترین موضوعات ترم A2.1 فصل اول: Mein Opa war auch schon Bäcker در این فصل با فعالیت در دوران…
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

A2.1 – عصر روزهای فرد – ترم شهریور

مهم ترین موضوعات ترم A2.1 فصل اول: Mein Opa war auch schon Bäcker در این فصل با فعالیت در دوران…
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

A2.2 – عصر روزهای زوج – ترم شهریور

مهم ترین موضوعات ترم A2.2 فصل سیزدهم: Meine erste Deutschlehrerin شما در این فصل با یادگیری زبان دوم و پیوند…
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

B1 Plus – عصر روزهای فرد – ترم شهریور

مهم ترین موضوعات ترم B1 Plus فصل اول: In Kontakt شما در این فصل با برقراری روابط به زبان آلمانی…
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

B1.2 – عصر روزهای فرد – ترم مهر

مهم ترین موضوعات ترم B1.2 فصل سیزدهم: Aus diesem Grund gab es ein Missverständnis شما در این فصل با خصوصیات…
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

B2.2 – عصر روزهای فرد – ترم مهر

مهمترین موضوعات ترم B2.2 فصل چهارم: Nach der Schule دوران پس از مدرسه به زبان آلمانی و حروف ربط و…
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

B2.3 – عصر روزهای زوج – ترم مهر

مهمترین موضوعات ترم B2.3 فصل هفتم: Beziehungen روابط خانوادگی و عاطفی به زبان آلمانی و Konjunktiv 1 فصل هشتم: Ernährung…
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

B2.4 – عصر روزهای زوج – ترم مهر

مهمترین موضوعات ترم B2.4 فصل دهم: Service خدمات و ارائه سرویس به زبان آلمانی و جایگزین های حالت مجهول فصل…
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

C1.3 – عصر روزهای زوج – ترم شهریور

مهم ترین موضوعات ترم C1.3 فصل هفتم: Finanzen پول و سرمایه به زبان آلمانی و گرامر Nominal und Verbalstil فصل…
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان