انگیزه نامه به زبان آلمانی

چنانچه متقاضی تحصیل یا کار در آلمان هستید حائز اهمیت است انگیزه نامه ای ارائه دهید که شما را از دیگران متمایز کند. بسیاری از متقاضیان کار و یا تحصیل در آلمان به دلیل رعایت نکردن فرمت مناسب انگیزه نامه و مرتکب شدن اشتباهات محتوایی در همان گام اول درخواستشان توسط سفارت آلمان رد می شود.

تیم کارشناسی دیوان شما را در نگارش انگیزه نامه یاری می کند. دیوان با برگزاری کارگاه های نگارش انگیزه نامه برای زبان آموزان آلمانی در ترم های پیشرفته نکات کلیدی را به آن ها آموزش می دهد.

تجارب شما در خارج از کشور، زبان هایی که به آن ها مسلط هستید و خصوصیات و توانایی هایی که دارید، پارامترهایی هستند که باید در انگیزه نامه تحصیلیتان به آن ها بپردازید.

موارد مورد اهمیت در انگیزه نامه تحصیلی به زبان آلمانی

باید ذکر کنید که چرا تحصیل در آلمان برای شما مفید است، چرا آلمان را انتخاب کرده اید و این که چرا دانشگاه، شهر و رشته انتخابی برای شما مناسب است. همچنین باید مشخص شود شما و جامعه به چه نحوی قرار است از معلومات و تجاربی که در آلمان کسب می کنید سود ببرید. تجارب شما در خارج از کشور، زبان هایی که به آن ها مسلط هستید و خصوصیات و توانایی هایی که دارید، پارامترهایی هستند که باید در انگیزه نامه تحصیلیتان به آن ها بپردازید.

انگیره نامه جویندگان کار در آلمان

در نگارش انگیزه نامه به منظور دریافت ویزا برای جست و جوی کار باید مشخص کنید که چرا مایلید در آلمان مشغول به کار شوید. همچنین باید ذکر کنید با چه شرکت هایی در آلمان برای مشغول به کار شدن ارتباط اولیه گرفته اید، در مدت زمان اقامت در آلمان برای جست و جوی کار در چه محلی اقامت خواهید داشت و زبانتان را به چه سطحی رسانده اید.

نگارش کامل انگیزه نامه ها به زبان آلمانی جهت ارائه به سفارت آلمان، دانشگاه ها و کارفرمایان کشور آلمان نیز از جمله خدمات موسسه دیوان می باشد.