تصحیح Schreiben


موسسه دیوان این امکان را فراهم آورده تا متقاضیان محترم آزمون ÖSD قبل از شرکت در آزمون از نمره بخش Schreiben خود مطلع گردند.

جهت دریافت بازخورد دقیق سطح Schreiben خود با قراردادن نمونه متن خود در فرم زیر ظرف مدت ۵ روز کاری نمره خود را متناسب با معیارهای آزمون مورد نظر شما همراه با نظرات و پیشنهاد های استاد شجاع الدینی دریافت نمایید

آزمون مورد نظر را انتخاب کنید

"*" indicates required fields

آزمون B2

لطفا مشخصات خود را وارد کنید.

"*" indicates required fields

آزمون B1

لطفا مشخصات خود را وارد کنید.

"*" indicates required fields

آزمون TestDaF

لطفا مشخصات خود را وارد کنید.