تصحیح Schreiben


موسسه دیوان این امکان را فراهم آورده تا متقاضیان محترم آزمون ÖSD قبل از شرکت در آزمون از نمره بخش Schreiben خود مطلع گردند.

جهت دریافت بازخورد دقیق سطح Schreiben خود با قراردادن نمونه متن خود در فرم زیر ظرف مدت ۵ روز کاری نمره خود را متناسب با معیارهای آزمون مورد نظر شما همراه با نظرات و پیشنهاد های استاد شجاع الدینی دریافت نمایید

آزمون مورد نظر را انتخاب کنید

"*" indicates required fields

آزمون B2 - سری اول

لطفا مشخصات خود را وارد کنید.

"*" indicates required fields

آزمون B1

لطفا مشخصات خود را وارد کنید.

"*" indicates required fields

آزمون TestDaF کاغذی

لطفا مشخصات خود را وارد کنید.

"*" indicates required fields

آزمون B2 - سری دوم

لطفا مشخصات خود را وارد کنید.

"*" indicates required fields

آزمون B2 - سری سوم

لطفا مشخصات خود را وارد کنید.

"*" indicates required fields

آزمون TestDaF دیجیتال

لطفا مشخصات خود را وارد کنید.