آمادگی آزمون ÖSD سطح B2 – مجازی در اينستاگرام

۵۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
این پکیج شامل ۲ جلسه ۹۰ دقیقه ای (به صورت فیلمهای Save شده در اینستاگرام) با تدریس استاد شجاع الدینی…
۵۰۰,۰۰۰ تومان۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آنلاین A1.1 پنچ هفته ای

زبان آموزان کلاسهای مجازی -> لطفا پس از ثبت نام فیش واریزی را به شماره واتس اپ موسسه 09309999134 ارسال…
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آنلاین A1.2 پنچ هفته ای

زبان آموزان کلاسهای مجازی -> لطفا پس از ثبت نام فیش واریزی را به شماره واتس اپ موسسه 09309999134 ارسال…
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آنلاین A2.1 پنج هفته ای

زبان آموزان کلاسهای مجازی -> لطفا پس از ثبت نام فیش واریزی را به شماره واتس اپ موسسه 09309999134 ارسال…
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آنلاین A2.2 پنج هفته ای

زبان آموزان کلاسهای مجازی -> لطفا پس از ثبت نام فیش واریزی را به شماره واتس اپ موسسه 09309999134 ارسال…
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آنلاین B1.1 پنچ هفته ای

زبان آموزان کلاسهای مجازی -> لطفا پس از ثبت نام فیش واریزی را به شماره واتس اپ موسسه 09309999134 ارسال…
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

دوره آنلاین B1.2 پنچ هفته ای

زبان آموزان کلاسهای مجازی -> لطفا پس از ثبت نام فیش واریزی را به شماره واتس اپ موسسه 09309999134 ارسال…
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان