درخواست گواهی

زبان آموزان گرامی موسسه دیوان،
شما می‌توانید از فرم زیر برای ثبت درخواست گواهی شرکت در آزمون، ثبت نام در آزمون و دریافت گواهی اتمام شرکت در کلاسها استفاده نمایید.

لطفاً در نظر داشته باشید که امکان صدور گواهی فقط یک بار وجود دارد.
گواهی طی هفت تا ده روز پس از ثبت در پروفایل کاربری شما قرار خواهد گرفت.
برای دریافت نسخه کاغذی در صورت نیاز، پس از بارگزاری در پروفایل، در روزهای زوج بین ساعت ۱۵ الی ۱۶ به موسسه دیوان مراجعه فرمایید.

تاریخ تولد به میلادی(Required)
Max. file size: 5 MB.
تاریخ ثبت نام یا شرکت در آزمون و دوره(Required)