دوره A1.1 زبان آلمانی

menschen a1.1

مهم ترین موضوعات ترم A1.1

فصل اول: Hallo! Ich bin Nicole
شما در این فصل با الفبای زبان آلمانی آشنا می شوید و در نهایت می توانید خودتان را با گفتن نام، محل تولد و محل سکونت معرفی کنید
فصل دوم: Ich bin Journalistin
در این فصل با مشاغل مختلف به زبان آلمانی آشنا می شوید و صرف صفت ها را می آموزید
فصل سوم: Das ist meine Mutter
شما در این فصل با اعضای خانواده به زبان آلمانی آشنا می شوید و همچنین نام زبان های مختلف و ضمایر ملکی
فصل چهارم: Der Tisch ist schön
شما در این فصل با وسایل خانه به زبان آلمانی و حروف تعریف آشنا می شوید
فصل پنجم: Was ist das? Das ist ein
شما در این فصل با وسیله های روزمره به زبان آلمانی و حروف تعریف معرفه و نکره به زبان آلمانی آشنا می شوید
فصل ششم: Ich brauche kein Büro
شما در این فصل با وسایل دفتر کار به زبان آلمانی و حالت جمع کلمات آشنا می شوید
فصل هفتم: Du kannst wirklich toll
شما در این فصل با اوقات فراغت به زبان آلمانی و فعل توانستن آشنا می شوید
فصل هشتم: Kein Problem! Ich habe Zeit
شما در این فصل با محل های تفریحی به زبان آلمانی و ترتیب قرار گیری لغات در جمله و گفتن ساعت ها به زبان آلمانی آشنا می شوید
فصل نهم: Ich möchte was essen, Onkel Harry
شما در این فصل با مواد غذایی به زبان آلمانی و فعل خواستن و دوست داشتن آشنا می شوید
فصل دهم: Ich steige jetzt in die U- Bahn ein
شما در این فصل با وسایل حمل و نقل به زبان آلمانی و افعال جدا شدنی آشنا می شوید
فصل یازدهم: Was hast du heute gemacht
شما در این فصل با فعالیت های روزانه به زبان آلمانی و زمان گذشته افعال آشنا می شوید
فصل دوازدهم: Was ist denn hier passiert
شما در این فصل با ماههای سال به زبان آلمانی و ادامه مبحث زمان گذشته آشنا می شوید

اشتباهات رايج زبان آموزان در A1.1

زبان آموزان در مقطع A1.1 باید از به کارگیری زیاد از حد لغت نامه بپرهیزند. همچنین یادگرفتن صحیح حروف تعریف از ابتدا حائز اهمیت است. ترتیب قرار گیری صحیح لغات در جمله و زمان مناسب افعال از الگوی خاصی تبعیت می کند. درک درست مطالب در کلاس و ترجمه نکردن مطالب به فارسی از ارکان یک رویه ی صحیح در یادگیری زبان آلمانی هست.

نحوه صحیح دوره مباحث در منزل

زبان آموزان آلمانی باید اصل را بر پیروی از توصیه های اساتید دیوان قرار دهند. روش مناسب تکرار مطالب در منزل ابتدا مراجعه به کتاب درسی و دوره لغاتی که استاد توضیح داده است می باشد. در ادامه با بهره گیری از مثال های استاد و کتاب درسی گرامر را مرور کنید. در ادامه تمرین های کتاب کار و کپی های استاد را به ترتیبی که در کلاس تعیین شده در دستور کار قرار دهید و در نهایت لغاتی که در آخر هر فصل از کتاب کار آورده شده را دوره کنید. از استفاده از ماشین های ترجمه در پروسه یادگیری زبان آلمانی جدا بپرهیزید.

روش کار اساتید دیوان

اساتید دیوان با گذراندن نوین ترین دوره های تربیت معلم به تکنیک های پیشرفته آموزش زبان آلمانی تسلط دارند. در کلاس های دیوان صرفا به زبان آلمانی صحبت می شود و روش کار مبتنی بر کار گروهی و محاوره می باشد. زبان آموزان با قرار گرفتن در نقش های مختلف زندگی روزمره و انجام دیالوگ های متنوع با در دستور کار قرار دادن جملات پر کاربرد بسیار سریع در گفت و گو به زبان آلمانی مسلط می شوند.