دوره A2.1 زبان آلمانی

a2.1 آلمانی

مهم ترین موضوعات ترم A2.1

فصل اول: Mein Opa war auch schon Bäcker
در این فصل با فعالیت در دوران كودكی به زبان آلمانی و ضمایر ملكی در حالت Dativ آشنا می شوید.
فصل دوم: Wohin mit der Kommode
در این فصل با اسباب كشی به زبان آلمانی و حروف اضافه متغییر آشنا می شوید.
فصل سوم: Hier finden Sie Ruhe und Erholung
در این فصل با استراحت در طبیعت به زبان آلمانی و واژه سازی آشنا می شوید.
فصل چهارم: Was darf es sein
در این فصل با خرید مواد غذایی به زبان آلمانی و صرف صفت آشنا می شوید.
فصل پنجم: Schaut mal, der schöne Dom
در این فصل با تفریحات توریستی و صرف صفت آشنا می شوید.
فصل ششم: Meine Lieblingsveranstaltung
در این فصل با برگزاری مراسم در زبان آلمانی و حروف اضافه زمانی آشنا می شوید.
فصل هفتم: Wir könnten Montags joggen gehen
در این فصل با فعالیت های ورزشی به زبان آلمانی و انتقال دادن پیشنهاد آشنا می شوید.
فصل هشتم: Hoffentlich ist es nicht das Herz
در این فصل با بیماری ها به زبان آلمانی و نحوه بیان دلیل آشنا می شوید.
فصل نهم: Bei guten Autos sind wir ganz vorn
در این فصل با فعالیت های صنعتی به زبان آلمانی و صرف صفت آشنا می شوید.
فصل دهم: Gut, dass du reserviert hast
در این فصل با قرار گذاشتن در رستوران به زبان آلمانی و نحوه اتصال جملات آشنا می شوید.
فصل یازدهم: Ich freue mich so
در این فصل با محصولات بازیافتی به زبان آلمانی و ضمایر انعكاسی آشنا می شوید.
فصل دوازدهم: Wenn es warm ist, essen wir meist Salat
در این فصل با نحوه تغذیه به زبان آلمانی و پیوند جملات شرطی و زمانی آشنا می شوید.

اشتباهات رایج زبان آموزان در A2.1

صرف صفت صحیح در صورتی امكان پذیر است كه زبان آموزان آلمانی جداول مربوطه را به ذهن بسپارند. جابجایی در به كار گیری حالت Akkusativ و Dativ همچنان از چالش های اصلی زبان آموزان خواهد بود.

نحوه ی ارزشیابی در انتهای ترم A2.1

فعالیت كلاسی و مشاركت فعال در كلاس مهمترین معیار جهت نمره دهی اساتید دیوان می باشد. همچنین به طور متوسط ٢ آزمون طی ترم درسی برگزار می شود كه محوریت آن استفاده از گرامر و دایره لغات فراگیری شده خواهد بود.

مهم ترین مباحث گرامری A2.1

زبان آموزان آلمانی باید اصل را بر پیروی از توصیه های اساتید دیوان قرار دهند. روش مناسب تکرار مطالب در منزل ابتدا مراجعه به کتاب درسی و دوره لغاتی که استاد توضیح داده است می باشد. در ادامه با بهره گیری از مثال های استاد و کتاب درسی گرامر را مرور کنید. در ادامه تمرین های کتاب کار و کپی های استاد را به ترتیبی که در کلاس تعیین شده در دستور کار قرار دهید و در نهایت لغاتی که در آخر هر فصل از کتاب کار آورده شده را دوره کنید. از استفاده از ماشین های ترجمه در پروسه یادگیری زبان آلمانی جدا بپرهیزید.

نحوه صحیح دوره مباحث در منزل

زبان آموزان آلمانی باید اصل را بر پیروی از توصیه های اساتید دیوان قرار دهند. روش مناسب تکرار مطالب در منزل ابتدا مراجعه به کتاب درسی و دوره لغاتی که استاد توضیح داده است می باشد. در ادامه با بهره گیری از مثال های استاد و کتاب درسی گرامر را مرور کنید. در ادامه تمرین های کتاب کار و کپی های استاد را به ترتیبی که در کلاس تعیین شده در دستور کار قرار دهید و در نهایت لغاتی که در آخر هر فصل از کتاب کار آورده شده را دوره کنید. از استفاده از ماشین های ترجمه در پروسه یادگیری زبان آلمانی جدا بپرهیزید.

روش کار اساتید دیوان

اساتید دیوان با گذراندن نوین ترین دوره های تربیت معلم به تکنیک های پیشرفته آموزش زبان آلمانی تسلط دارند. در کلاس های دیوان صرفا به زبان آلمانی صحبت می شود و روش کار مبتنی بر کار گروهی و محاوره می باشد. زبان آموزان با قرار گرفتن در نقش های مختلف زندگی روزمره و انجام دیالوگ های متنوع با در دستور کار قرار دادن جملات پر کاربرد بسیار سریع در گفت و گو به زبان آلمانی مسلط می شوند.