دوره A2.2 زبان آلمانی

مهم ترین موضوعات ترم A2.2

فصل سیزدهم: Meine erste Deutschlehrerin
شما در این فصل با یادگیری زبان دوم و پیوند جملات زمانی در گذشته آشنا می شوید.
فصل چهاردهم: Es werden fleißig Päckchen gepackt
شما در این فصل با ارسال هدایا به زبان آلمانی و قواعد مجهول آشنا می شوید.
فصل پانزدهم: Gleich geht’s los
شما در این فصل با موضوع تماشای فیلم ها ی آلمانی و افعالی كه هم با Dativ و هم با Akkusativ تكمیل می شوند آشنا می شوید.
فصل شانزدهم: Darf ich fragen, ob ...
شما در این فصل با مبحث هتل داری به زبان آلمانی ، سوالات غیر مستقیم و حروف اضافه مكانی آشنا می شوید.
فصل هفدهم: Wir wollen nach Rumänien
شما در این فصل با سفر با وسایل نقلیه مختلف به زبان آلمانی و حروف اضافه مكانی آشنا می شوید.
فصل هجدهم: Ich freue mich auf Sonne und Wärme
شما در این فصل با علایق آب و هوایی به زبان آلمانی و تركیب افعال و حروف اضافه با Akkusativ و Dativ آشنا می شوید.
فصل نوزدهم: Wohin gehen wir heute
شما در این فصل با فعالیت های هنری به زبان آلمانی و حروف اضافه مكانی آشنا می شوید.
فصل بیستم: Ich durfte eigentlich keine Comics lesen
شما در این فصل با ژانر های مختلف كتاب به زبان آلمانی و حالت گذشته افعال توانستن، خواستن، اجازه داشتن و مجبور بودن آشنا می شوید.
فصل بیست و یكم: Ja genau, den meine ich
شما در این فصل با مدارك مختلف به زبان آلمانی و ضمایر اشاره آشنا می شوید.
فصل بیست و دوم: Seit ich meinen Wagen verkauft habe
شما در این فصل با ثبت نام در فضای مجازی به زبان آلمانی و حروف ربط زمانی آشنا می شوید.
فصل بیست و سوم: Der Beruf, der zu mir passt
شما در این فصل با دنیای آكادمیك به زبان آلمانی و حروف ربط تعریفی آشنا می شوید.
فصل بیست و چهارم: Wie sah dein Alltag aus
شما در این فصل با فعالیت پزشكان در خارج و حالت گذشته افعال آشنا می شوید.

اشتباهات رایج زبان آموزان در A2.2

استفاده بجا از حروف اضافه مكانی از بزرگترین دغدغه های زبان آموزان آلمانی در این سطح می باشد. تسلط و حفظ جداول مربوطه به همراه تمرین و تكرار در این مورد پر اهمیت است.

مهم ترین مباحث گرامری A2.2

تركیب افعال و حروف اضافه با Akkusativ و Dativ این امكان را به زبان آموزان آلمانی می دهد تا از فارسی اندیشیدن در زمان صحبت كردن بپرهیزند. این مبحث در ترم های آینده تكمیل خواهد شد.

نحوه صحیح دوره مباحث در منزل

زبان آموزان آلمانی باید اصل را بر پیروی از توصیه های اساتید دیوان قرار دهند. روش مناسب تکرار مطالب در منزل ابتدا مراجعه به کتاب درسی و دوره لغاتی که استاد توضیح داده است می باشد. در ادامه با بهره گیری از مثال های استاد و کتاب درسی گرامر را مرور کنید. در ادامه تمرین های کتاب کار و کپی های استاد را به ترتیبی که در کلاس تعیین شده در دستور کار قرار دهید و در نهایت لغاتی که در آخر هر فصل از کتاب کار آورده شده را دوره کنید. از استفاده از ماشین های ترجمه در پروسه یادگیری زبان آلمانی جدا بپرهیزید.

روش کار اساتید دیوان

اساتید دیوان با گذراندن نوین ترین دوره های تربیت معلم به تکنیک های پیشرفته آموزش زبان آلمانی تسلط دارند. در کلاس های دیوان صرفا به زبان آلمانی صحبت می شود و روش کار مبتنی بر کار گروهی و محاوره می باشد. زبان آموزان با قرار گرفتن در نقش های مختلف زندگی روزمره و انجام دیالوگ های متنوع با در دستور کار قرار دادن جملات پر کاربرد بسیار سریع در گفت و گو به زبان آلمانی مسلط می شوند.