دوره B1.1 زبان آلمانی

menschen b1.1

مهم ترین موضوعات ترم B1.1

فصل اول: Ihr seid einfach die Besten
شما در این فصل با خصوصیات اخلاقی به زبان آلمانی و تبدیل صفات به اسم آشنا می شوید
فصل دوم: Er erledigte seine Aufgaben zuverlässig
شما در این فصل با دوره کارآموزی به زبان آلمانی و حالت گذشته افعال آشنا می شوید
فصل سوم: Mein Beruf ist meine Leidenschaft
شما در این فصل با دایره لغات املاک و حروف ربط تعریفی آشنا می شوید
فصل چهارم: Obwohl ich Ihnen das erklärt habe
شما در این فصل با نامه اعتراض به زبان آلمانی و obwohl و trotzdem آشنا می شوید
فصل پنجم: Bald wird in fast jedem Haushalt ein PC stehen
شما در این فصل با دنیای رایانه به زبان آلمانی و زمان آینده در جملات آشنا می شوید
فصل ششم: Fühlen Sie sich wie zu Hause
شما در این فصل با برگزاری میهمانی به زبان آلمانی و آداب مربوطه آشنا می شوید
فصل هفتم: Kann ich Ihnen helfen
شما در این فصل با حیوانات خانگی به زبان آلمانی و zu + Infinitiv آشنا می شوید
فصل هشتم: Während andere lange nachdenken
شما در این فصل با اخلاق کاری در آلمان و bevor und während آشنا می شوید
فصل نهم: ISport trägt zu einem größeren Wohlbefinden bei
شما در این فصل با آرامش در محل کار به زبان آلمانی و صرف صفات تفضیلی و عالی آشنا می شوید.
فصل دهم: Hätte ich das bloß anders gemacht/br> شما در این فصل با بدشانسی به زبان آلمانی و حالت التزامی افعال آشنا می شوید
فصل یازدهم: Nachdem wir jahrelang Pech gehabt hatten
شما در این فصل با رسیدن به رویا ها به زبان آلمانی و ماضی بعید و nachdem آشنا می شوید
فصل دوازدهم: Ausflug des Jahres
شما در این فصل با مناسبات مختلف به زبان آلمانی و Genitiv آشنا می شوید

اشتباهات رايج زبان آموزان در B1.1

بکارگیری افعال در جایگاه مناسب در پایان B1.1 از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین به کار گیری dass و Relativpronomen به جای یکدیگر با توجه به ریشه ی معنایی در فارسی از مشکلات زبان آموزان آلمانی می باشد.

مهمترین مبحث گرامری در B1.1

zu + Infinitiv از مباحث گرامری فوق العاده پرکاربرد در زبان آلمانی می باشد که استفاده مناسب از آن در ترم B1.1 باید برای زبان آموزان آلمانی مشخص شود.

نحوه صحیح دوره مباحث در منزل

زبان آموزان آلمانی باید اصل را بر پیروی از توصیه های اساتید دیوان قرار دهند. روش مناسب تکرار مطالب در منزل ابتدا مراجعه به کتاب درسی و دوره لغاتی که استاد توضیح داده است می باشد. در ادامه با بهره گیری از مثال های استاد و کتاب درسی گرامر را مرور کنید. در ادامه تمرین های کتاب کار و کپی های استاد را به ترتیبی که در کلاس تعیین شده در دستور کار قرار دهید و در نهایت لغاتی که در آخر هر فصل از کتاب کار آورده شده را دوره کنید. از استفاده از ماشین های ترجمه در پروسه یادگیری زبان آلمانی جدا بپرهیزید.

روش کار اساتید دیوان

اساتید دیوان با گذراندن نوین ترین دوره های تربیت معلم به تکنیک های پیشرفته آموزش زبان آلمانی تسلط دارند. در کلاس های دیوان صرفا به زبان آلمانی صحبت می شود و روش کار مبتنی بر کار گروهی و محاوره می باشد. زبان آموزان با قرار گرفتن در نقش های مختلف زندگی روزمره و انجام دیالوگ های متنوع با در دستور کار قرار دادن جملات پر کاربرد بسیار سریع در گفت و گو به زبان آلمانی مسلط می شوند.