دوره B1.2 زبان آلمانی

menschen b1.2

مهم ترین موضوعات ترم B1.2

فصل سیزدهم: Aus diesem Grund gab es ein Missverständnis
شما در این فصل با خصوصیات اخلاقی به زبان آلمانی و تبدیل صفات به اسم آشنا می شوید
فصل چهاردهم: Die Teilnahme ist auf eigene Gefahr
شما در این فصل با دوره کارآموزی به زبان آلمانی و حالت گذشته افعال آشنا می شوید
فصل پانزدهم: Schön, dass Sie da sind
شما در این فصل با دایره لغات املاک و حروف ربط تعریفی آشنا می شوید
فصل شانزدهم: Wir brauchen uns um nichts zu kümmern
شما در این فصل با نامه اعتراض به زبان آلمانی و obwohl و trotzdem آشنا می شوید
فصل هفدهم: Guck mal! Das ist schön
شما در این فصل با دنیای رایانه به زبان آلمانی و زمان آینده در جملات آشنا می شوید
فصل هجدهم: Davon halte ich nicht viel
شما در این فصل با برگزاری میهمانی به زبان آلمانی و آداب مربوطه آشنا می شوید
فصل نوزدهم: Je älter ich wurde, desto
شما در این فصل با حیوانات خانگی به زبان آلمانی و zu + Infinitiv آشنا می شوید
فصل بیستم: Die anderen werden es dir danken
شما در این فصل با اخلاق کاری در آلمان و bevor und während آشنا می شوید
فصل بیست و یکم: Vorher muss natürlich fleißig geübt werden
شما در این فصل با آرامش در محل کار به زبان آلمانی و صرف صفات تفضیلی و عالی آشنا می شوید.
فصل بیست و دوم: In der BRD wurde die Demokratie eingeführt
شما در این فصل با بدشانسی به زبان آلمانی و حالت التزامی افعال آشنا می شوید
فصل بیست و سوم: Fahrradfahrern ist in
شما در این فصل با رسیدن به رویا ها به زبان آلمانی و ماضی بعید و nachdem آشنا می شوید
فصل بیست و چهارم: Das löst mehrere Probleme auf einmal
شما در این فصل با مناسبات مختلف به زبان آلمانی و Genitiv آشنا می شوید

اشتباهات رايج زبان آموزان در B1.2

در این ترم زبان آموزان آلمانی باید در مورد ترتیب قرار گیری صحیح لغات در جمله توجه داشته باشند. به خصوص هنگام استفاده از حروف ربط و همچنین حالت مجهول.

مهمترین مبحث گرامری در B1.2

استفاده درست از حروف ربط دو وجهی تسلط زبان آموز آلمانی در این سطح را نشان می دهد و این مبحث در فصول متعددی از ترم B1.2 مورد توجه قرار می گیرد.

نحوه صحیح دوره مباحث در منزل

زبان آموزان آلمانی باید اصل را بر پیروی از توصیه های اساتید دیوان قرار دهند. روش مناسب تکرار مطالب در منزل ابتدا مراجعه به کتاب درسی و دوره لغاتی که استاد توضیح داده است می باشد. در ادامه با بهره گیری از مثال های استاد و کتاب درسی گرامر را مرور کنید. در ادامه تمرین های کتاب کار و کپی های استاد را به ترتیبی که در کلاس تعیین شده در دستور کار قرار دهید و در نهایت لغاتی که در آخر هر فصل از کتاب کار آورده شده را دوره کنید. از استفاده از ماشین های ترجمه در پروسه یادگیری زبان آلمانی جدا بپرهیزید.

روش کار اساتید دیوان

اساتید دیوان با گذراندن نوین ترین دوره های تربیت معلم به تکنیک های پیشرفته آموزش زبان آلمانی تسلط دارند. در کلاس های دیوان صرفا به زبان آلمانی صحبت می شود و روش کار مبتنی بر کار گروهی و محاوره می باشد. زبان آموزان با قرار گرفتن در نقش های مختلف زندگی روزمره و انجام دیالوگ های متنوع با در دستور کار قرار دادن جملات پر کاربرد بسیار سریع در گفت و گو به زبان آلمانی مسلط می شوند.