دوره B1 Plus زبان آلمانی

مهم ترین موضوعات ترم B1 Plus

فصل اول: In Kontakt
شما در این فصل با برقراری روابط به زبان آلمانی و مبحث صرف صفت آشنا می شوید.
فصل دوم: Feste
شما در این فصل با مبحث جشن ها به زبان آلمانی و افعال و حروف اضافه آشنا می شوید.
فصل سوم: Unterwegs
شما در این فصل با سفر ها به زبان آلمانی و Relativsätze آشنا می شوید.
فصل چهارم: Wohnen
شما در این فصل با مسکن به زبان آلمانی و جایگاه اول در جملات آلمانی آشنا می شوید.
فصل پنجم: Berufseinstieg
شما در این فصل با شروع به کار به زبان آلمانی و Konjunktiv 2 آشنا می شوید.
فصل ششم: Musik
شما در این فصل با موسیقی به زبان آلمانی و Kausale und konzessive Zusammenhänge آشنا می شوید.
فصل هفتم: Geld
شما در این فصل با پول به زبان آلمانی و حالت مجهول آشنا می شوید.
فصل هشتم: Lebenslang Lernen
شما در این فصل با مهارت آموزی به زبان آلمانی جایگاه nicht و همچنین مبحث Genitiv آشنا می شوید.

اشتباهات رايج زبان آموزان در B1 Plus

ترم B1 + در واقع جهت از بین بردن اشکالات متداول زبان آموزان قبل از شروع ترم B2 در دستور کار قرار می گیرد.

مهمترین مبحث گرامری در B1 Plus

مهم ترین مبحث گرامری در سطح B1 Plus Verben und Präpositionen می باشد که نه تنها در جمله بندی بلکه در اندیشه زبان آموزان آلمانی تأثیر به سزایی دارد.

نحوه صحیح دوره مباحث در منزل

زبان آموزان آلمانی باید اصل را بر پیروی از توصیه های اساتید دیوان قرار دهند. روش مناسب تکرار مطالب در منزل ابتدا مراجعه به کتاب درسی و دوره لغاتی که استاد توضیح داده است می باشد. در ادامه با بهره گیری از مثال های استاد و کتاب درسی گرامر را مرور کنید. در ادامه تمرین های کتاب کار و کپی های استاد را به ترتیبی که در کلاس تعیین شده در دستور کار قرار دهید و در نهایت لغاتی که در آخر هر فصل از کتاب کار آورده شده را دوره کنید. از استفاده از ماشین های ترجمه در پروسه یادگیری زبان آلمانی جدا بپرهیزید.

روش کار اساتید دیوان

اساتید دیوان با گذراندن نوین ترین دوره های تربیت معلم به تکنیک های پیشرفته آموزش زبان آلمانی تسلط دارند. در کلاس های دیوان صرفا به زبان آلمانی صحبت می شود و روش کار مبتنی بر کار گروهی و محاوره می باشد. زبان آموزان با قرار گرفتن در نقش های مختلف زندگی روزمره و انجام دیالوگ های متنوع با در دستور کار قرار دادن جملات پر کاربرد بسیار سریع در گفت و گو به زبان آلمانی مسلط می شوند.