دوره B2.1 زبان آلمانی

مهمترین موضوعات ترم B2.1

فصل اول: Freunde
روابط دوستانه به زبان آلمانی و حروف ربط دو وجهی و tekamolo
فصل دوم : In der Firma
محیط کسب و کار به زبان آلمانی, Zustandpassiv und Kausale Zusammenhänge
فصل سوم: Medien
شما در این فصل با موضوع تماشای فیلم ها ی آلمانی و افعالی كه هم با Dativ و هم با Akkusativ تكمیل می شوند آشنا می شوید.

اشتباهات رایج زبان آموزان در B2.1

زبان آموزان آلمانی در B2.1 باید در تمایز Zustandpassiv و Vorgangspassiv دقت داشته باشند.

مهم ترین مباحث گرامری B2.1

تشخیص درست ترتیب قرار گیری لغات در جمله از طریق tekamolo امکان پذیر است. تسلط بر این مبحث و نکات آن کمک بزرگی به زبان آموزان آلمانی می کند.

نحوه صحیح دوره مباحث در منزل

زبان آموزان آلمانی باید اصل را بر پیروی از توصیه های اساتید دیوان قرار دهند. روش مناسب تکرار مطالب در منزل ابتدا مراجعه به کتاب درسی و دوره لغاتی که استاد توضیح داده است می باشد. در ادامه با بهره گیری از مثال های استاد و کتاب درسی گرامر را مرور کنید. در ادامه تمرین های کتاب کار و کپی های استاد را به ترتیبی که در کلاس تعیین شده در دستور کار قرار دهید و در نهایت لغاتی که در آخر هر فصل از کتاب کار آورده شده را دوره کنید. از استفاده از ماشین های ترجمه در پروسه یادگیری زبان آلمانی جدا بپرهیزید.

روش کار اساتید دیوان

اساتید دیوان با گذراندن نوین ترین دوره های تربیت معلم به تکنیک های پیشرفته آموزش زبان آلمانی تسلط دارند. در کلاس های دیوان صرفا به زبان آلمانی صحبت می شود و روش کار مبتنی بر کار گروهی و محاوره می باشد. زبان آموزان با قرار گرفتن در نقش های مختلف زندگی روزمره و انجام دیالوگ های متنوع با در دستور کار قرار دادن جملات پر کاربرد بسیار سریع در گفت و گو به زبان آلمانی مسلط می شوند.