دوره B2.2 زبان آلمانی

مهمترین موضوعات ترم B2.2

فصل چهارم: Nach der Schule
دوران پس از مدرسه به زبان آلمانی و حروف ربط و اضافه زمانی فصل پنجم : Körperbewusstsein
مبحث زیبایی به زبان آلمانی و فعل lassen فصل ششم: Städte erleben
آشنایی با شهر ها به زبان آلمانی و Konjunktiv 2

اشتباهات رایج زبان آموزان در B2.2

زبان آموزان آلمانی باید در استفاده از فعل lassen و قید های همراه Konjunktiv 2، توجه لازم را داشته باشند.

مهم ترین مباحث گرامری B2.2

استفاده صحیح از Konjunktiv 2 به ویژه در جملات شرطی در زبان آلمانی فوق العاده کاربردی می باشد.

نحوه صحیح دوره مباحث در منزل

زبان آموزان آلمانی باید اصل را بر پیروی از توصیه های اساتید دیوان قرار دهند. روش مناسب تکرار مطالب در منزل ابتدا مراجعه به کتاب درسی و دوره لغاتی که استاد توضیح داده است می باشد. در ادامه با بهره گیری از مثال های استاد و کتاب درسی گرامر را مرور کنید. در ادامه تمرین های کتاب کار و کپی های استاد را به ترتیبی که در کلاس تعیین شده در دستور کار قرار دهید و در نهایت لغاتی که در آخر هر فصل از کتاب کار آورده شده را دوره کنید. از استفاده از ماشین های ترجمه در پروسه یادگیری زبان آلمانی جدا بپرهیزید.

روش کار اساتید دیوان

اساتید دیوان با گذراندن نوین ترین دوره های تربیت معلم به تکنیک های پیشرفته آموزش زبان آلمانی تسلط دارند. در کلاس های دیوان صرفا به زبان آلمانی صحبت می شود و روش کار مبتنی بر کار گروهی و محاوره می باشد. زبان آموزان با قرار گرفتن در نقش های مختلف زندگی روزمره و انجام دیالوگ های متنوع با در دستور کار قرار دادن جملات پر کاربرد بسیار سریع در گفت و گو به زبان آلمانی مسلط می شوند.