دوره B2.3 زبان آلمانی

مهمترین موضوعات ترم B2.3

فصل هفتم: Beziehungen
روابط خانوادگی و عاطفی به زبان آلمانی و Konjunktiv 1 فصل هشتم: Ernährung
محیط کسب و کار به زبان آلمانی, Zustandpassiv und Kausale Zusammenhänge
فصل نهم: An der Uni
زندگی دانشجویی در آلمان و ترکیب ثابت افعال و اسم ها

اشتباهات رایج زبان آموزان در B2.3

به کارگیری بجای Konjunktiv 1 und 2 در نقل قول های مستقیم و غیر مستقیم می تواند زبان آموزان آلمانی را با دردسر مواجه کند.

مهم ترین مباحث گرامری B2.3

زبان آموزان آلمانی در صورتی که به صورت مناسب بر ترکیبات ثابت افعال و اسم ها مسلط شوند یک جهش چشمگیر در سطح زبانی خود تجربه خواهند کرد.

نحوه صحیح دوره مباحث در منزل

زبان آموزان آلمانی باید اصل را بر پیروی از توصیه های اساتید دیوان قرار دهند. روش مناسب تکرار مطالب در منزل ابتدا مراجعه به کتاب درسی و دوره لغاتی که استاد توضیح داده است می باشد. در ادامه با بهره گیری از مثال های استاد و کتاب درسی گرامر را مرور کنید. در ادامه تمرین های کتاب کار و کپی های استاد را به ترتیبی که در کلاس تعیین شده در دستور کار قرار دهید و در نهایت لغاتی که در آخر هر فصل از کتاب کار آورده شده را دوره کنید. از استفاده از ماشین های ترجمه در پروسه یادگیری زبان آلمانی جدا بپرهیزید.

روش کار اساتید دیوان

اساتید دیوان با گذراندن نوین ترین دوره های تربیت معلم به تکنیک های پیشرفته آموزش زبان آلمانی تسلط دارند. در کلاس های دیوان صرفا به زبان آلمانی صحبت می شود و روش کار مبتنی بر کار گروهی و محاوره می باشد. زبان آموزان با قرار گرفتن در نقش های مختلف زندگی روزمره و انجام دیالوگ های متنوع با در دستور کار قرار دادن جملات پر کاربرد بسیار سریع در گفت و گو به زبان آلمانی مسلط می شوند.