دوره B2.4 زبان آلمانی

مهمترین موضوعات ترم B2.4

فصل دهم: Service
خدمات و ارائه سرویس به زبان آلمانی و جایگزین های حالت مجهول فصل یازدهم: Gesundheit
خدمات درمانی به زبان آلمانی و حروف ربط و اضافه کیفی فصل دوازدهم: Sprache und Regionen
جغرافیا و گویش ها به زبان آلمانی و Partizipien

اشتباهات رایج زبان آموزان در B2.4

استفاده بجا از حالت های جایگزین مجهول نیازمند تجارب زبانی می باشد که ممارست زبان آموزان آلمانی را می طلبد.

مهم ترین مباحث گرامری B2.4

در این سطح از زبان آموزان آلمانی انتظار می رود تبدیل جملات مبتنی بر حروف اضافه را به جملات مبتنی به حروف ربط و بالعکس به خوبی انجام دهند.

نحوه صحیح دوره مباحث در منزل

زبان آموزان آلمانی باید اصل را بر پیروی از توصیه های اساتید دیوان قرار دهند. روش مناسب تکرار مطالب در منزل ابتدا مراجعه به کتاب درسی و دوره لغاتی که استاد توضیح داده است می باشد. در ادامه با بهره گیری از مثال های استاد و کتاب درسی گرامر را مرور کنید. در ادامه تمرین های کتاب کار و کپی های استاد را به ترتیبی که در کلاس تعیین شده در دستور کار قرار دهید و در نهایت لغاتی که در آخر هر فصل از کتاب کار آورده شده را دوره کنید. از استفاده از ماشین های ترجمه در پروسه یادگیری زبان آلمانی جدا بپرهیزید.

روش کار اساتید دیوان

اساتید دیوان با گذراندن نوین ترین دوره های تربیت معلم به تکنیک های پیشرفته آموزش زبان آلمانی تسلط دارند. در کلاس های دیوان صرفا به زبان آلمانی صحبت می شود و روش کار مبتنی بر کار گروهی و محاوره می باشد. زبان آموزان با قرار گرفتن در نقش های مختلف زندگی روزمره و انجام دیالوگ های متنوع با در دستور کار قرار دادن جملات پر کاربرد بسیار سریع در گفت و گو به زبان آلمانی مسلط می شوند.