دوره C1.1 زبان آلمانی

دوره c1.1

مهم ترین موضوعات ترم C1.1

فصل اول: Modernes Leben
شما در این فصل با زندگی مدرن به زبان آلمانی و Subjektive Bedeutung der Modalverben آشنا می شوید.
فصل دوم: Im Tourismus
شما در این فصل با مبحث توریسم به زبان آلمانی zweiteilige Konnektoren und Nomen- Verb Verbindungen آشنا می شوید.
فصل سوم: Intelligenz und Wissen
شما در این فصل با مبحث دانش و تکنولوژی و Alternativen der Modalverben آشنا می شوید.

اشتباهات رايج زبان آموزان در C1.1

زبان آموزان در این سطح ممکن است در تشخیص مفهوم Modalverben در حالت اولیه و ثانویه دچار مشکل شوند که با تمرین و ممارست می توان به درک مناسب رسید.

مهمترین مبحث گرامری در C1.1

Nomen- Verb- Verbindungen
از نظر گرامری و دانش لغوی در بالا بردن سطح زبان آموزان آلمانی فوق العاده موثر است و به کار گیری صحیح آن می تواند زبان آموز را به لحاظ سطح دانش از دیگران متمایز سازد.

نحوه صحیح دوره مباحث در منزل

زبان آموزان آلمانی باید اصل را بر پیروی از توصیه های اساتید دیوان قرار دهند. روش مناسب تکرار مطالب در منزل ابتدا مراجعه به کتاب درسی و دوره لغاتی که استاد توضیح داده است می باشد. در ادامه با بهره گیری از مثال های استاد و کتاب درسی گرامر را مرور کنید. در ادامه تمرین های کتاب کار و کپی های استاد را به ترتیبی که در کلاس تعیین شده در دستور کار قرار دهید و در نهایت لغاتی که در آخر هر فصل از کتاب کار آورده شده را دوره کنید. از استفاده از ماشین های ترجمه در پروسه یادگیری زبان آلمانی جدا بپرهیزید.

روش کار اساتید دیوان

اساتید دیوان با گذراندن نوین ترین دوره های تربیت معلم به تکنیک های پیشرفته آموزش زبان آلمانی تسلط دارند. در کلاس های دیوان صرفا به زبان آلمانی صحبت می شود و روش کار مبتنی بر کار گروهی و محاوره می باشد. زبان آموزان با قرار گرفتن در نقش های مختلف زندگی روزمره و انجام دیالوگ های متنوع با در دستور کار قرار دادن جملات پر کاربرد بسیار سریع در گفت و گو به زبان آلمانی مسلط می شوند.