دوره C1.2 زبان آلمانی

دوره c1.1

مهم ترین موضوعات ترم C1.2

فصل چهارم: Meine Arbeitsstelle
شما در این فصل با موقعیت شغلی به زبان آلمانی و Pronomen es آشنا می شوید.
فصل پنجم: Kunst
شما در این فصل با هنر به زبان آلمانی و indirekte Fragen آشنا می شوید.
فصل ششم: Studium
شما در این فصل با زندگی تحصیلی به زبان آلمانی و Verweiswörter آشنا می شوید.

اشتباهات رايج زبان آموزان در C1.2

استفاده صحیح از ضمیر es در زبان آلمانی علاوه بر تسلط بر قواعد آن، نیازمند تجربه طولانی مدت در به کارگیری زبان آلمانی می باشد.

مهمترین مبحث گرامری در C1.2

تسلط بر مطرح کردن پرسش های غیر مستقیم به لحاظ پر کاربرد بودن آن در صحبت ها و مباحث لفظ قلم آلمانی می تواند به تثبیت سطح C1 کمک کند.

نحوه صحیح دوره مباحث در منزل

زبان آموزان آلمانی باید اصل را بر پیروی از توصیه های اساتید دیوان قرار دهند. روش مناسب تکرار مطالب در منزل ابتدا مراجعه به کتاب درسی و دوره لغاتی که استاد توضیح داده است می باشد. در ادامه با بهره گیری از مثال های استاد و کتاب درسی گرامر را مرور کنید. در ادامه تمرین های کتاب کار و کپی های استاد را به ترتیبی که در کلاس تعیین شده در دستور کار قرار دهید و در نهایت لغاتی که در آخر هر فصل از کتاب کار آورده شده را دوره کنید. از استفاده از ماشین های ترجمه در پروسه یادگیری زبان آلمانی جدا بپرهیزید.

روش کار اساتید دیوان

اساتید دیوان با گذراندن نوین ترین دوره های تربیت معلم به تکنیک های پیشرفته آموزش زبان آلمانی تسلط دارند. در کلاس های دیوان صرفا به زبان آلمانی صحبت می شود و روش کار مبتنی بر کار گروهی و محاوره می باشد. زبان آموزان با قرار گرفتن در نقش های مختلف زندگی روزمره و انجام دیالوگ های متنوع با در دستور کار قرار دادن جملات پر کاربرد بسیار سریع در گفت و گو به زبان آلمانی مسلط می شوند.