دوره C1.3 زبان آلمانی

دوره c1.1

مهم ترین موضوعات ترم C1.3

فصل هفتم: Finanzen
پول و سرمایه به زبان آلمانی و گرامر Nominal und Verbalstil
فصل هشتم: Psychologie
روانشناسی به زبان آلمانی و گرامر Passiversatz
فصل نهم: Stadt und Dorf
زندگی شهری و روستایی به زبان آلمانی و گرامر Konditionale und konzessive Zusammenhänge

اشتباهات رايج زبان آموزان در C1.3

مبحث جایگزینی مجهول با توجه به تنوع گرامری بالای این مبحث نیاز به تمرین زیادی دارد تا زبان آموزان آلمانی بر آن مسلط شوند.

مهمترین مبحث گرامری در C1.3

تبدیل جملات آلمانی از حالت اسمی به فعلی و بالعکس از مهمترین مهارت های زبان آموزان ترم های پیشرفته می باشد که نیاز به کسب تجربه های زبانی مناسب در محیطی که اساتید دیوان فراهم می کنند دارد.

نحوه صحیح دوره مباحث در منزل

زبان آموزان آلمانی باید اصل را بر پیروی از توصیه های اساتید دیوان قرار دهند. روش مناسب تکرار مطالب در منزل ابتدا مراجعه به کتاب درسی و دوره لغاتی که استاد توضیح داده است می باشد. در ادامه با بهره گیری از مثال های استاد و کتاب درسی گرامر را مرور کنید. در ادامه تمرین های کتاب کار و کپی های استاد را به ترتیبی که در کلاس تعیین شده در دستور کار قرار دهید و در نهایت لغاتی که در آخر هر فصل از کتاب کار آورده شده را دوره کنید. از استفاده از ماشین های ترجمه در پروسه یادگیری زبان آلمانی جدا بپرهیزید.

روش کار اساتید دیوان

اساتید دیوان با گذراندن نوین ترین دوره های تربیت معلم به تکنیک های پیشرفته آموزش زبان آلمانی تسلط دارند. در کلاس های دیوان صرفا به زبان آلمانی صحبت می شود و روش کار مبتنی بر کار گروهی و محاوره می باشد. زبان آموزان با قرار گرفتن در نقش های مختلف زندگی روزمره و انجام دیالوگ های متنوع با در دستور کار قرار دادن جملات پر کاربرد بسیار سریع در گفت و گو به زبان آلمانی مسلط می شوند.