دوره C1.4 زبان آلمانی

دوره c1.1

مهم ترین موضوعات ترم C1.4

فصل دهم: Literatur
شما در این فصل با ادبیات به زبان آلمانی و تنوع قرار گیری لغات در جمله آشنا می شوید.
فصل یازدهم: Internationale Geschäftskontakte
شما در این فصل با روابط تجاری بین المللی به زبان آلمانی و Konsekutive und modale Zusammenhänge آشنا می شوید.
فصل دوازدهم: Forschung und Technik
شما در این فصل با تحقیقات و تکنولوژی به زبان آلمانی و Präpositionen mit Genitiv آشنا می شوید.

اشتباهات رايج زبان آموزان در C1.4

در این سطح از زبان آلمانی دغدغه ی اصلی زبان آموزان آلمانی گسترش دامنه دایره لغات و اصطلاحات می باشد.

مهمترین مبحث گرامری در C1.4

تسلط بر حروف اضافه ای که Genitiv به دنبال دارند می تواند بیانگر سطح پیشرفته زبان آموزان آلمانی باشد.

نحوه صحیح دوره مباحث در منزل

زبان آموزان آلمانی باید اصل را بر پیروی از توصیه های اساتید دیوان قرار دهند. روش مناسب تکرار مطالب در منزل ابتدا مراجعه به کتاب درسی و دوره لغاتی که استاد توضیح داده است می باشد. در ادامه با بهره گیری از مثال های استاد و کتاب درسی گرامر را مرور کنید. در ادامه تمرین های کتاب کار و کپی های استاد را به ترتیبی که در کلاس تعیین شده در دستور کار قرار دهید و در نهایت لغاتی که در آخر هر فصل از کتاب کار آورده شده را دوره کنید. از استفاده از ماشین های ترجمه در پروسه یادگیری زبان آلمانی جدا بپرهیزید.

روش کار اساتید دیوان

اساتید دیوان با گذراندن نوین ترین دوره های تربیت معلم به تکنیک های پیشرفته آموزش زبان آلمانی تسلط دارند. در کلاس های دیوان صرفا به زبان آلمانی صحبت می شود و روش کار مبتنی بر کار گروهی و محاوره می باشد. زبان آموزان با قرار گرفتن در نقش های مختلف زندگی روزمره و انجام دیالوگ های متنوع با در دستور کار قرار دادن جملات پر کاربرد بسیار سریع در گفت و گو به زبان آلمانی مسلط می شوند.