رزومه نویسی به زبان آلمانی

نگارش صحیح و اصولی رزومه از دغدغه های اصلی زبان آموزان آلمانی زبان می باشد. رزومه از جمله مدارکی است که برای سفارت آلمان و همچنین کارفرمایان و دانشگاه های سفارت آلمان حائز اهمیت است. توجه داشته باشید که درصد کمی از متقاضیان کار در آلمان به مصاحبه حضوری دعوت می شوند و نحوه ای که فرد خودش را به صورت کتبی معرفی می کند بسیار اهمیت دارد.

رزومه به آلمانی

موسسه دیوان شما را در نوشتن رزومه مناسب کار و تحصیل در آلمان یاری می دهد. برگزاری کارگاه رزومه نویسی برای زبان آموزان ترم های پیشرفته که مایل هستند با آمادگی کامل وارد بازار کار آلمان شوند از خدمات دیوان می باشد. همچنین دیوان با نگارش و تصحیح رزومه های تحصیلی و کاری آلمانی زبان متقاضیان را یاری می کند.

در نوشتن رزومه با توجه به مخاطب متن می توانید از سبک نوشتاری ستونی و یا متنی بهره بگیرید و نگارش رزومه به زبان آلمانی می تواند تاثیر مثبت در روند پذیرش تحصیلی و یا اشتغال به کار شما در آلمان داشته باشد.