1. شرایط کلی برای شرکت در کلاس ها : اساس کلاس های موسسه برای افراد بزرگسال (از 16 سال به بالا) طرح ریزی شده است.
2. تعیین سطح : تعیین سطح زبان آموز در هر کلاس منوط به شرکت در امتحان تعیین سطح به هزینه 30,000 تومان می باشد. مؤسسه این حق را برای خود محفوظ می دارد که از برگزاری کلاس هایی که داوطلبین شرکت در آن بسیار کم هستند خودداری کند. در چنین حالتی به داوطلب این امکان داده می شود که کلاس خود را تغییر دهد یا شهریه خود را پس بگیرد. ثبت نام در ترم بالاتر مستلزم قبولی در ترم قبلی می باشد. 
3. تغییر کلاس : تغییر از یک کلاس به کلاس دیگر فقط در زمان معین و با شرایط زیر میسر است:هزینه جا به جایی 500.000 ریال می باشد. کلاس جدید باید متناسب با سطح زبان داوطلب باشد. کلاس مورد نظر باید ظرفیت خالی داشته باشد.      
4. شهریه : در زمان ثبت نام قیمت های تعیین شده در آن زمان معتبر خواهد بود. شهریه هر دوره باید به طور کامل و در همان روز ثبت نام (مهلت پرداخت 1 ساعت پس از ایجاد فاکتور ) پرداخت شود و شامل هزینه کتاب درسی نمی باشد. زبان آموزان می توانند کتاب های درسی خود را در طول مدت ثبت نام و یا در شروع ترم خریداری نمایند. ضمنا پس از ثبت نام استرداد شهریه امکان پذیر نمی باشد.
5. تعهدات زبان آموزان : زبان آموزان موظف هستند قوانین و مقررات معتبر در کلاس ها و مؤسسه را رعایت نمایند. 
7. مسؤولیت های مؤسسه /پیشامدهای غیر قابل کنترل : مسؤولیت موسسه و کارکنان آن فقط محدود به اتفاقات و پیشامد های عمدی و اختیاری می شود.  لذا مؤسسه هیچ مسؤولیتی در قبال کاهش عملکردش به دلیل پیشامد های غیر اختیاری (مانند بلایای طبیعی، سیل، آتش سوزی و یا دستورات اداری و تمامی مشکلات ناشی از آن) که ازحوزه اختیارش خارج است، ندارد.
8. گواهی شرکت در دوره زبان آلمانی : گواهی شرکت در هر دوره در آخرین جلسه هرترم و در صورت شرکت در حداقل %۷۵ از کل ساعات درس تحویل خواهد گردید. 
9. رعایت پوشش اسلامی : رعایت مقررات پوشش جمهوری اسلامی در این مؤسسه الزامیست، خواهشمندیم با رفتار و پوشش مناسب خود از فراهم آوردن موجبات اعتراض و شکایت اجتناب فرمایید.