مرکز آموزش

مرکز آموزش موسسه دیوان، با هدف عمیق‌تر کردن مطالب آموخته‌شده و همچنین دستیابی زبان آموزان به نکات و محتوای صحیح مربوط به آموزش و آزمون زبان آلمانی، به زودی در اختیار شما عزیزان قرار می‌گیرد.