Goethe Zertifikat A2

آمادگی آزمون Goethe-Zertifikat A2

دوره آمادگی آزمون Goethe-Zertifikat A2 شامل ۴ جلسه ۹۰ دقیقه ای می باشد که به هر یک از مهارت های چهارگانه یک جلسه اختصاص می یابد. لازمه ی موفقیت در این آزمون در مرحله ی اول به پایان رساندن سطح A2.2 است. زبان آموزان با تسلط یافتن بر Redemittel های مربوط به هماهنگ کردن قرار های ملاقات و برنامه ریزی مشترک و همچنین تسلط یافتن بر جملات پرکاربرد در روزمره ، چه در گفتار و چه در نوشتار، زیر نظر اساتید مجرب بهترین نتیجه را در این آزمون بدست می آورند.

مدرک آزمون Goethe Zertifikat A2 آلمانی

توانایی زبان آموزان بعد از دریافت مدرک A2 :

- گفت و گو های شخصی انجام دهید.
- با دیگران قرار ملاقات بگذارید.
- با مذاکره به دیگران بپردازید.
- همچنین تا حدودی متوجه پیام های رادیو و تلویزیون می شوید.
- قادر خواهید بود فرم های بانکی ، ثبت نام و مربوط به کار های روزانه را پر کنید.
- نوشتن پیام های کوتاه و نامه های رسمی از دیگر توانایی های شما خواهد بود.