C1.1 – روزهای زوج

○ كلاس C1.1 ○ روزهای کلاس : روزهاى زوج ○ ساعت : 17 تا 20:30 ○ شروع : 28 مهر…
900,000 تومان

B2.2 – روزهای فرد

○ كلاس B2.2 ○ روزهای کلاس : روزهاى فرد ○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰ ○ شروع : 27 مهر…
900,000 تومان

B1.1 – پنجشنبه و جمعه

○ كلاس B1.2
○ روزهای کلاس : روزهاى فرد
○ ساعت : ۱۷:۳۰ تا ۲۱
○ شروع : ۲۶ مرداد
○ كتاب : Menschen
○ تعداد جلسات : ۱۸ تا ۲۴ جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ پیشنیاز : B1.1

900,000 تومان

A2.2 – روزهای زوج

○ كلاس A2.2 ○ روزهای کلاس : عصر روزهای زوج ○ ساعت : 17 تا 20:30 ○ شروع : 28…
900,000 تومان

A1.1 – روزهای فرد

○ كلاس A1.1
○ روزهای کلاس : روزهاى زوج
○ ساعت : ۱۰ تا ۱۳:۳۰
○ شروع : 28 مهر ماه
○ كتاب : Menschen
○ تعداد جلسات : ۳۰ جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ ظرفیت کلاس : ۱۲ نفر
○ طول دوره : پنج هفته
○ پیشنیاز : ندارد

900,000 تومان

A1.1 – روزهای زوج

○ كلاس A1.1 ○ روزهای کلاس : صبح روزهاى زوج ○ ساعت : ۱۰ تا ۱۳:۳۰ ○ شروع : 28…
900,000 تومان

دوره آنلاین A2.2 پنج هفته ای

این پکیج شامل ۱۵ جلسه ۶۰ دقیقه ای (به صورت فیلمهای Save شده در اینستاگرام) با تدریس استاد شجاع الدینی…
500,000 تومان

A1.1 – روزهای زوج

○ كلاس A1.1
○ روزهای کلاس : روزهاى زوج
○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰
○ شروع : نیمه دوم شهریور ماه
○ كتاب : Menschen
○ تعداد جلسات : ۳۰ جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ ظرفیت کلاس : ۱۲ نفر
○ طول دوره : پنج هفته
○ پیشنیاز : ندارد

900,000 تومان