آمادگی آزمون ÖSD سطح B2 – مجازی در اينستاگرام

این پکیج شامل ۲ جلسه ۹۰ دقیقه ای (به صورت فیلمهای Save شده در اینستاگرام)…