آمادگی آزمون ÖSD سطح B2 – مجازی در اينستاگرام

قابل توجه متقاضیان محترم دوره‌های مجازی: به اطلاع می رساند ویدئو‌های مربوط به دوره های…