آزمون زبان آلمانی

علاقه مندان به زبان آلمانی می توانند در پایان دوره های آموزش زبان آلمانی جهت سنجش معلومات خود و دریافت مدرک جهت ارائه به دانشگاه ها ی آلمانی زبان، سفارت جمهوری فدرال آلمان و یا کارفرماهای مربوطه در ایران یا خارج از کشور در آزمون های زبان آلمانی شرکت کنند. توجه به این نکته لازم است که در پایان هر دوره فراگیری زبان آلمانی نیاز به شرکت در آزمون های رسمی نیست و توصیه می شود زبان آموزان صرفا بعد از به اتمام رساندن دوره ی هدف خود در آزمون مربوطه شرکت کنند.

آزمون زبان آلمانی