موسسه زبان آلمانی دیوان

آموزشگاه زبان آلمانى ديوان به صورت تخصصى در زمينه ى تدريس زبان آلمانى فعاليت مى كند و با بهره گيرى از نوين ترين متد هاى آموزشى زبان آموزان را به اهدافشان مى رساند. آنچه ديوان را از ساير مؤسسات متمايز مى كند مديريت و كادر حرفه اى مجموعه مى باشد. مديريت ديوان، آقاى اميد شجاع الدينى دارنده ى ديپلم سبز مؤسسه گوته مركزى آلمان در مونيخ مي باشد و با همكارى كادر اساتيد حرفه اى كه با تحصيلات مرتبط و سابقه ى زندگى در كشورهاى آلمانى زبان، دوره هاى تكميلى مهارت اساتيد را زير نظر خود ايشان گذرانده اند و زبان آموزان آلمانى را آماده ى آغاز زندگى كارى و تحصيلى در آلمان مى كنند.

آموزش آلمانی

مدرن ترین روش آموزش زبان آلمانی

آموزشگاه آلمانی

کمترین مدت برای آموزش زبان آلمانی

آموزشگاه زبان آلمانی

برجسته ترین اساتید آموزش زبان آلمانی

آزمون گوته
آزمون testdaf در ایران

⬤ يادگيرى سريع زبان آلمانى

آموزشگاه زبان آلمانى ديوان هم چنين از طريق كلاس هاى نيمه گروهى زير نظر اساتيد مجرب شما را در زمانى كوتاه تر از جداول آموزشى به سطح زبانى و آزمون زبان مورد نياز آلمانى مورد نظر مى رسانند.

⬤ بروزترین متد آموزش زبان آلمانی

بهترين و نوين ترين روش يادگيرى زبان آلمانى روش محاوره محور مى باشد كه در آن تأكيد به كارگروهى و فعال بودن زبان آموز طى ساعت درسى مى باشد. اين روش نيازمند اساتيدى مسلط مى باشد كه دوره هاى لازم را ديده باشند.آموزشگاه تخصصى زبان آلمانى ديوان از اين روش نوين بهره مى گيرد

⬤ بالاترین قبولی در امتحانات گوته

تجربه كادر ديوان و مشاركت در برگزارى آزمون هاى بين المللى زبان آلمانى و انتقال تكنيك هاى برگزيده امتحانى موجب دستيابى به نتايج ممتاز زبان آموزان ديوان در امتحانات گوته شده است.

معرفی دوره ها

دوره مبتدی آلمانی

دوره های A

دوره های مبتدی زبان آلمانی

دوره هاى A1.1 و A1.2 زبان آموزان را آماده ى آزمون A1 سفارت آلمان مى كند. زبان آموزان آلمانى در پايان دوره ى A1.2 مى توانند خودشان را معرفى كنند و گفتگو هاى ساده ى روزمره را متوجه شوند. مدرك A1 جهت پيوست به خانواده مورد استفاده قرار مى گيرد. دوره هاى A2.1 و A2.2 زبان آلمانى، زبان آموزان را آماده ى آزمون A2 سفارت آلمان مى كند كه زبان آموزان توانايى گفت و گو ها و برنامه ريزى هاى ساده را پيدا مى كنند.

دوره های A

دوره های مبتدی زبان آلمانی

دوره هاى A1.1 و A1.2 زبان آموزان را آماده ى آزمون A1 سفارت آلمان مى كند. زبان آموزان آلمانى در پايان دوره ى A1.2 مى توانند خودشان را معرفى كنند و گفتگو هاى ساده ى روزمره را متوجه شوند. مدرك A1 جهت پيوست به خانواده مورد استفاده قرار مى گيرد. دوره هاى A2.1 و A2.2 زبان آلمانى، زبان آموزان را آماده ى آزمون A2 سفارت آلمان مى كند كه زبان آموزان توانايى گفت و گو ها و برنامه ريزى هاى ساده را پيدا مى كنند.

دوره های b آلمانی
دوره های پیشرفته آلمانی

دوره های A

دوره های مبتدی زبان آلمانی

دوره هاى A1.1 و A1.2 زبان آموزان را آماده ى آزمون A1 سفارت آلمان مى كند. زبان آموزان آلمانى در پايان دوره ى A1.2 مى توانند خودشان را معرفى كنند و گفتگو هاى ساده ى روزمره را متوجه شوند. مدرك A1 جهت پيوست به خانواده مورد استفاده قرار مى گيرد. دوره هاى A2.1 و A2.2 زبان آلمانى، زبان آموزان را آماده ى آزمون A2 سفارت آلمان مى كند كه زبان آموزان توانايى گفت و گو ها و برنامه ريزى هاى ساده را پيدا مى كنند.

دوره آموزش آلمانی

آمادگی آزمون گوته

زبان آموزان آلمانى كه مطابق با روش هاى آموزشگاه تخصصى ديوان، زبان آلمانى را مى آموزند خيلى زود به اصول زبان آلمانى مسلط مى شوند و بهترين نتايج را در آزمون هاى گوته و TestDaf بدست مى آورند. تجربه كادر ديوان و مشاركت در برگزارى آزمون هاى بين المللى زبان آلمانى و انتقال تكنيك هاى برگزيده امتحانى موجب دستيابى به نتايج ممتاز زبان آموزان ديوان در امتحانات گوته شده است.

آمادگی آزمون TestDaf

موسسه ى ديوان با برگزارى دوره هاى آمادگى آزمون TestDaf زبان آموزان را يارى مى كند. شيوه ى خاص آزمون TestDaf و نحوه ى برگزارى اين آزمون كه مستقيماً زير نظر TestDaf مركزى آلمان مى باشد، اهميت آشنايى با تكنيك هاى برگزيده ى امتحان را دو چندان مى كند. زبان آموزان آلمانى مى توانند دوره هاى آمادگى آزمون TestDafرا طى ٨ جلسه زير نظر اميد شجاع الدينى با سالها تجربه ى فعاليت در سطوح پيشرفته و آزمون هاى گوته بگذرانند.

موسسه ي ديوان به صورت تخصصی در مقاطع A1 تا C1 كلاس های آموزش زبان آلماني برگزار ميكند. كلاس ها عموما به صورت فشرده ،٣ روز درهفته (روزهاي زوج يا فرد) مي باشد. شما ميتوانيد از طريق لینک زیر ساعت و روز برگزاری كلاس های آموزش زبان آلمانی را مشاهده فرماييد.