B2.2 – پنجشنبه و جمعه

○ كلاس B2.2 ○ روزهای کلاس : روزهاى پنجشنبه و جمعه ○ ساعت : 13:30 تا 17 ○ شروع :…
رایگان!

A1.2 – صبح روزهای فرد

○ كلاس A1.2 ○ روزهای کلاس : صبح روزهاى فرد ○ ساعت : 10 تا 13:30 ○ شروع : 30…
رایگان!

پیش ثبت نام آزمون TestDaF بیست و چهارم تیر

در صورت تکمیل ظرفیت ثبت نام امتحان 24 تیر مابقی زبان آموزانی که پیش ثبت نام کرده اند به لیست…
50,000 تومان

پیش ثبت نام آزمون TestDaF خرداد

به روزرسانی یکشنبه 12 اردیبهشت : در صورت تکمیل ظرفیت ثبت نام امتحان 18 خرداد مابقی زبان آموزانی که پیش…
رایگان!

B2.1 – آخر هفته ها

○ كلاس B2.1 ○ روزهای کلاس : پنجشنبه و جمعه ها ○ ساعت : 13 تا 16:30 ○ شروع :…
رایگان!

B1.1 – صبح روزهای فرد

○ كلاس B1.1 ○ روزهای کلاس : عصر روزهاى زوج ○ ساعت : 10 تا 13:30 ○ شروع : 9…
رایگان!

A1.2 – عصر روزهای فرد

○ كلاس A1.2 ○ روزهای کلاس : عصر روزهاى فرد ○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰ ○ شروع : 2…
رایگان!

B1 Plus – عصر روزهای فرد

○ كلاس B1.2
○ روزهای کلاس : روزهاى فرد
○ ساعت : ۱۷:۳۰ تا ۲۱
○ شروع : ۲۶ مرداد
○ كتاب : Menschen
○ تعداد جلسات : ۱۸ تا ۲۴ جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ پیشنیاز : B1.1

رایگان!