نیمه گروهی حضوری A2.1 – آخر هفته ها

• روزهای زوج
• ۱۵ جلسه ۶۰ دقیقه ای
• ساعت ۱۴ الی ۱۵
• شروع از ۱۰ خرداد
• مدرس : امید شجاع الدینی

900,000 تومان

A1.1 – روزهای زوج

○ كلاس A1.1
○ روزهای کلاس : روزهاى زوج
○ ساعت : ۱۷ تا ۲۰:۳۰
○ شروع : دوشنبه ۶ مرداد
○ كتاب : Menschen
○ تعداد جلسات : ۳۰ جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ طول دوره : پنج هفته
○ پیشنیاز : ندارد

900,000 تومان

دوره آنلاین A2.1

• روزهای فرد
• ۱۵ جلسه ۶۰ دقیقه ای
• ساعت 10 الی 11 صبح
• شروع از 18 خرداد
• مدرس : امید شجاع الدینی

500,000 تومان

فشرده حضوری A2.2 – روزهای فرد

○ كلاس A2.2
○ روزهای کلاس : روزهاى فرد
○ ساعت : ۱۷:۳۰ تا ۲۱
○ شروع : ۶ خرداد
○ كتاب : Menschen
○ تعداد جلسات : ٣٦ جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ طول دوره : شش هفته
○ پیشنیاز : تعیین سطح / مدرك A1 سفارت

900,000 تومان