آزمون ÖSD A1 – تاریخ ۲۱ اسفند

• لطفا قبل از ثبت نام، اطلاعات و شرایط آزمون را در ادامه با دقت مطالعه فرمایید. ثبت نام به منزله پذیرفتن قوانین آزمون میباشد.
حق هرگونه تغییر در تاریخ این آزمون با اطلاع قبلی برای موسسه دیوان محفوظ است.

۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱۰,۳۳۵,۰۰۰ تومان

A1.1 – عصر روزهای زوج – ترم فروردین

مهم ترین موضوعات ترم A1.1 فصل اول: 1. Hallo! Ich bin Nicole شما در این فصل با الفبای زبان آلمانی…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

A1.1 – عصر روزهای فرد – ترم فروردین

مهم ترین موضوعات ترم A1.1 فصل اول: 1. Hallo! Ich bin Nicole شما در این فصل با الفبای زبان آلمانی…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون ÖSD A1 – تاریخ ۲۶ بهمن

• لطفا قبل از ثبت نام، اطلاعات و شرایط آزمون را در ادامه با دقت مطالعه فرمایید. ثبت نام به منزله پذیرفتن قوانین آزمون میباشد.
حق هرگونه تغییر در تاریخ این آزمون با اطلاع قبلی برای موسسه دیوان محفوظ است.

۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان

B2.4 – عصر روزهای فرد – ترم بهمن

مهمترین موضوعات ترم B2.4 فصل دهم: Service خدمات و ارائه سرویس به زبان آلمانی و جایگزین های حالت مجهول فصل…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

C1.3 – عصر روزهای فرد – ترم بهمن

مهم ترین موضوعات ترم C1.3 فصل هفتم: Finanzen پول و سرمایه به زبان آلمانی و گرامر Nominal und Verbalstil فصل…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

B1.2 – عصر روزهای فرد – ترم بهمن

مهم ترین موضوعات ترم B1.2 فصل سیزدهم: Aus diesem Grund gab es ein Missverständnis شما در این فصل با خصوصیات…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان