آزمون ÖSD A1 – تاریخ ۲۲ خرداد

• لطفا قبل از ثبت نام، اطلاعات و شرایط آزمون را در ادامه با دقت مطالعه فرمایید. ثبت نام به منزله پذیرفتن قوانین آزمون میباشد.
حق هرگونه تغییر در تاریخ این آزمون با اطلاع قبلی برای موسسه دیوان محفوظ است.

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان

B1.2 – عصر روزهای فرد – ترم اردیبهشت

مهم ترین موضوعات ترم B1.2 فصل سیزدهم: Aus diesem Grund gab es ein Missverständnis شما در این فصل با خصوصیات…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

B2.2 – عصر روزهای فرد – ترم اردیبهشت

مهمترین موضوعات ترم B2.2 فصل چهارم: Nach der Schule دوران پس از مدرسه به زبان آلمانی و حروف ربط و…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

A2.2 – عصر روزهای فرد – ترم اردیبهشت

مهم ترین موضوعات ترم A2.2 فصل سیزدهم: Meine erste Deutschlehrerin شما در این فصل با یادگیری زبان دوم و پیوند…
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان