نیمه گروهی حضوری A2.1 – آخر هفته ها

• روزهای زوج
• ۱۵ جلسه ۶۰ دقیقه ای
• ساعت ۱۴ الی ۱۵
• شروع از ۱۰ خرداد
• مدرس : امید شجاع الدینی

900,000 تومان

دوره آنلاین A2.1

• روزهای فرد
• ۱۵ جلسه ۶۰ دقیقه ای
• ساعت 10 الی 11 صبح
• شروع از 18 خرداد
• مدرس : امید شجاع الدینی

500,000 تومان

دوره آنلاین A1.2

• روزهای زوج
• ۱۵ جلسه ۶۰ دقیقه ای
• ساعت ۱۴ الی ۱۵
• شروع از ۱۰ خرداد
• مدرس : امید شجاع الدینی

500,000 تومان

دوره آنلاین A1.1

• روزهای زوج
• ۱۵ جلسه ۶۰ دقیقه ای
• ساعت ۱۲ الی ۱۳
• شروع از ۱۰ خرداد
• مدرس : امید شجاع الدینی

500,000 تومان

A2.1 فشرده – عصر پنجشنبه و جمعه ها

○ كلاس A2.1
○ روزهای کلاس : پنجشنبه و جمعه
○ پنج شنبه ها 19:30-16 و جمعه ها 17:30-14
○ كتاب : Menschen
○ تعداد جلسات : ٣٦ جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ شروع كلاس : ٨ اسفند
○ پیشنیاز : تعيين سطح -> تماس با موسسه

900,000 تومان

A1.1 فشرده 16:30-13 پنجشنبه و جمعه

○ كلاس A1.1
○ روزهای کلاس : روزهای پنجشنبه و جمعه
○ ساعت : 1 ظهر تا 14:30
○ كتاب : Menschen
○ تعداد جلسات : ٣٦ جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ پیشنیاز : ندارد
○ شروع كلاس : ١٤ فروردين

900,000 تومان

A1.1 فشرده 20:30-17 فرد-نیمه گروهی

○ كلاس A1.1 نیمه گروهی
○ روزهای کلاس : روزهای فرد
○ ساعت : 17 تا 20:30
○ كتاب : Menschen A1.1
○ تعداد جلسات : 24 جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ پیشنیاز : ندارد
○ شروع كلاس : ٤ اسفند

900,000 تومان

A1.2 فشرده 17:30-14 پنجشنبه و جمعه

○ كلاس A1.2
○ روزهای کلاس : روزهای پنجشنبه و جمعه
○ ساعت : 14 تا 17:30
○ كتاب : Menschen A1.2
○ تعداد جلسات : ٣٦ جلسه ٩٠ دقيقه ای
○ پیشنیاز : نیاز به تعیین سطح میباشد > تماس با 02122546526
○ شروع كلاس : 8 اسفند

900,000 تومان