A2.2 – عصر روزهای زوج – ترم آذر

مهم ترین موضوعات ترم A2.2 فصل سیزدهم: Meine erste Deutschlehrerin شما در این فصل با یادگیری زبان دوم و پیوند…
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون ÖSD B2 – تاریخ ٢٧،٢٨،٢٩ اسفند

• لطفا قبل از ثبت نام، اطلاعات و شرایط آزمون را در ادامه با دقت مطالعه فرمایید. ثبت نام به منزله پذیرفتن قوانین آزمون میباشد.
حق هرگونه تغییر در تاریخ این آزمون با اطلاع قبلی برای موسسه دیوان محفوظ است.

B2.4 – عصر روزهای زوج – ترم آبان

مهمترین موضوعات ترم B2.4 فصل دهم: Service خدمات و ارائه سرویس به زبان آلمانی و جایگزین های حالت مجهول فصل…
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

B2.1 – عصر روزهای فرد – ترم آبان

مهمترین موضوعات ترم B2.1 فصل اول: Freunde روابط دوستانه به زبان آلمانی و حروف ربط دو وجهی و tekamolo فصل…
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

B2.3 – عصر روزهای فرد – ترم آبان

مهمترین موضوعات ترم B2.3 فصل هفتم: Beziehungen روابط خانوادگی و عاطفی به زبان آلمانی و Konjunktiv 1 فصل هشتم: Ernährung…
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

A1.2 – عصر روزهای فرد – ترم مهر

مهم ترین موضوعات ترم A1.2 فصل اول: Mein Opa war auch schon Bäcker در این فصل با فعالیت در دوران…
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

A2.1 – عصر روزهای فرد – ترم مهر

مهم ترین موضوعات ترم A2.1 فصل اول: Mein Opa war auch schon Bäcker در این فصل با فعالیت در دوران…
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

A2.2 – عصر روزهای فرد – ترم مهر

مهم ترین موضوعات ترم A2.2 فصل سیزدهم: Meine erste Deutschlehrerin شما در این فصل با یادگیری زبان دوم و پیوند…
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان