آزمون ÖSD A1 – تاریخ ۲۶ اردیبهشت

• لطفا قبل از ثبت نام، اطلاعات و شرایط آزمون را در ادامه با دقت مطالعه فرمایید. ثبت نام به منزله پذیرفتن قوانین آزمون میباشد.
حق هرگونه تغییر در تاریخ این آزمون با اطلاع قبلی برای موسسه دیوان محفوظ است.

۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان

B2.1 – عصر روزهای فرد – ترم بهمن

مهمترین موضوعات ترم B2.1 فصل اول: Freunde روابط دوستانه به زبان آلمانی و حروف ربط دو وجهی و tekamolo فصل…
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

B1.1 – عصر روزهای فرد – ترم بهمن

مهم ترین موضوعات ترم B1.1 فصل اول: Ihr seid einfach die Besten شما در این فصل با خصوصیات اخلاقی به…
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

B2.2 – عصر روزهای زوج – ترم بهمن

مهمترین موضوعات ترم B2.2 فصل چهارم: Nach der Schule دوران پس از مدرسه به زبان آلمانی و حروف ربط و…
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

B1.2 – عصر روزهای زوج – ترم بهمن

مهم ترین موضوعات ترم B1.2 فصل سیزدهم: Aus diesem Grund gab es ein Missverständnis شما در این فصل با خصوصیات…
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

A2.2 – عصر روزهای زوج – ترم بهمن

مهم ترین موضوعات ترم A2.2 فصل سیزدهم: Meine erste Deutschlehrerin شما در این فصل با یادگیری زبان دوم و پیوند…
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

A2.1 – عصر روزهای فرد – ترم بهمن

مهم ترین موضوعات ترم A2.1 فصل اول: Mein Opa war auch schon Bäcker در این فصل با فعالیت در دوران…
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان