آزمون ÖSD B1 – تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۱

. تاریخ آزمون : ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ . ساعت آزمون : ۸:۳۰ صبح لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در…
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷,۰۹۵,۰۰۰ تومان

آزمون ÖSD B2 – تاریخ ۲۲ فروردین

. تاریخ آزمون : ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ . ساعت آزمون : ۸:۳۰ صبح. لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در…

A1.1 – عصر روزهای زوج – ترم بهمن

مهم ترین موضوعات ترم A1.1 فصل اول: 1. Hallo! Ich bin Nicole شما در این فصل با الفبای زبان آلمانی…
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

A2.1 – عصر روزهای زوج – ترم بهمن

مهم ترین موضوعات ترم A2.1 فصل اول: Mein Opa war auch schon Bäcker در این فصل با فعالیت در دوران…
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

A1.2 – عصر روزهای فرد – ترم دی

مهم ترین موضوعات ترم A1.2 فصل اول: Mein Opa war auch schon Bäcker در این فصل با فعالیت در دوران…
۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

آزمون ÖSD B2 – تاریخ ۱۶ اسفند

. تاریخ آزمون : ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ . ساعت آزمون : ۸:۳۰ صبح. لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در…

آزمون ÖSD B1 – تاریخ ۱۸ اسفند

. تاریخ آزمون : ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ . ساعت آزمون : ۸:۳۰ صبح لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در…
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷,۰۹۵,۰۰۰ تومان

آزمون ÖSD A1 – تاریخ ۱۹ اسفند

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
. تاریخ آزمون : ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ . ساعت آزمون : ۸:۳۰ صبح لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در…
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان