آزمون A1 – تاریخ ۳۰ دی

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
. تاریخ آزمون : ۳۰ دی ۱۴۰۰ . ساعت آزمون : ۸:۳۰ صبح لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در…
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

آزمون B1 – تاریخ ۲۹ دی

. تاریخ آزمون : ۲۹ دی ۱۴۰۰ . ساعت آزمون : ۸:۳۰ صبح لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در…
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان۷,۰۹۵,۰۰۰ تومان

آزمون B2 – تاریخ ۲۷ دی

. تاریخ آزمون : ۲۷ دی ۱۴۰۰ . ساعت آزمون : ۸:۳۰ صبح لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در…

آزمون B2 – تاریخ ۲۲ آذر

۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان
. تاریخ آزمون : ۲۲ آذر ۱۴۰۰ . ساعت آزمون : ۸:۳۰ صبح لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در…
۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان

آزمون B1 – تاریخ ۲۴ آذر

. تاریخ آزمون : ۲۴ آذر ۱۴۰۰ . ساعت آزمون : ۸:۳۰ صبح لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در…
۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان

آزمون A1 – تاریخ ۲۵ آذر

. تاریخ آزمون : ۲۵ آذر ۱۴۰۰ . ساعت آزمون : ۸:۳۰ صبح لطفا قبل از ساعت ۸ صبح در…
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام آزمون کاغذیTestDaF – تاریخ ۴ فروردین ۱۴۰۱

۵۰,۰۰۰ تومان
این پیش ثبت نام شما را در اولویت ثبت نام قرار خواهد داد. برای ثبت نام قطعی با شما تماس…
۵۰,۰۰۰ تومان

پیش ثبت نام آزمون دیجیتال TestDaF – تاریخ ۳ آذر

کارنامه آزمون TestDaf معتبر ترین گواهی زبان آلمانی، جهت ارائه به سفارت آلمان و همچنین دانشگاه ها و کارفرما های…
۵۰,۰۰۰ تومان