پیش ثبت نام آزمون کاغذی TestDaF – تاریخ ١٩ مهرماه

تقاضي محترم اين پيش ثبت نام به منزله ي دريافت نوبت براي ثبت نامِ قطعي تست داف پاپياي ١٩ مهرماه ميباشد.
تا ٢٤ مرداد ماه براي ثبت نام قطعي به شما اطلاع رساني خواهد شد.
در صورت انصراف از ثبت نام اين مبلغ عودت داده نخواهد شد.